Links til vurdering

Disse henvisninger ser interessante ud, men er endnu ikke blevet vurderet:

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Scott Santens om Basic Income

The proud Salopian (software programmør) om Big Data