Links om Hus, By og Land

Affald er guld. Se hjemmesiden for Ressource City i Næstved.

Smart Cities, affaldshåndtering, vedvarende energi: Der er gang i masser af nytænkning indenfor byplanlægning. Se fx UrbanizeHub