Energi og klima

 

Energi og klima

Klimablog

btn_links     btn_debat

naturkampen.dk mangler bloggere, der vil skrive om dette.

Jason Hickel i Information, 20. juli 2016: Grøn energi kan ikke redde os – det kan kun et nyt økonomisk system.

Fra artiklen: “Klimabevægelsen har begået en enorm fejl. Vi har rettet al vores opmærksomhed mod fossile brændstoffer. I stedet skulle vi have udpeget det dybereliggende problem, nemlig den grundlæggende logik i vores økonomiske styresystem. At vi overhovedet bruger fossile brændstoffer beror på, at vi adlyder BNP-vækstens imperativ.

Det grundlæggende problem er, at vores økonomiske system kræver et stadigt stigende niveau af udvinding, produktion og forbrug. Vores politikere fortæller os, at vi skal fastholde en årlig vækst på tre procent i den globale økonomi som et nødvendigt minimum for, at de store virksomheder kan blive ved med at akkumulere overskud”

Also in english at The Guardian